เรื่องน่ารู้

CMT-Chemithai กาวยาแนวก่อสร้างและกาวอุตสาหกรรม เคมีไทย

เรื่องน่ารู้ เคมีไทย

เรื่องน่ารู้ เคมีไทย ซิลิโคน ซีลแลนท์ Silicone Sealant ซิลิโคน ไร้กรด

  • Acrylic Sealant กาวแด๊ป
  • Silicone Sealant ซิลิโคน ซีลแลนท์
  • Polyurethane Sealant พียู ซีลแลนท์

  • Construction Adhesive กาวงานก่อสร้าง
  • Super Nail กาวตะปู

  • Graft adhesive กางขาว
  • Contact Adhesive กาวยาง
  • Polyurethane Adhesive กาวพียู
  • Primer Adhesive กาวรองพื้น

WEBSITE : www.chemithai.com

LINE :  Chemithai

TEL : 02 096 0749

HOT LINE : 062 696 5229