Tag Archive กาวตะปูกาวพลังตะปู

จุดเด่นของกาวตะปู Construction Adhesive-CMT เคมีไทย

จุดเด่นของกาวตะปู – CMT เคมีไทย

จุดเด่นของกาวตะปู กาวพลังตะปู Constrution Adhesive
จุดเด่นของกาวตะปู กาวพลังตะปู

จุดเด่นของกาวตะปู

กาวสำหรับงานก่อสร้างหรือที่เรียกว่ากาวสำหรับงานก่อสร้างเป็นกาวชนิดหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างและอาคารโดยเฉพาะ โดยปกติจะเป็นกาวที่แข็งแรงและแห้งเร็วซึ่งใช้ในการยึดติดวัสดุก่อสร้างเข้าด้วยกัน เช่น ไม้ โลหะ คอนกรีต อิฐ และพลาสติก กาวสำหรับงานก่อสร้างมักใช้เป็นทางเลือกแทนวิธีการยึดแบบดั้งเดิม เช่น ตะปู สกรู หรือสลักเกลียว มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการติดวัสดุที่ยากต่อการต่อด้วยวิธีแบบดั้งเดิม หรือสำหรับการใช้งานที่ต้องการการยึดติดที่แข็งแรงและถาวร มีกาวสำหรับงานก่อสร้างหลายประเภทในท้องตลาด เช่น กาวโพลียูรีเทน กาวอีพ็อกซี่ และซิลิโคน แต่ละประเภทมีคุณสมบัติเฉพาะตัวและเหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน สิ่งสำคัญคือต้องเลือกประเภทกาวก่อสร้างที่ถูกต้องสำหรับโครงการเฉพาะที่คุณกำลังดำเนินการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับการใช้งานและข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

กาวตะปูสูตร Solvent สูตรที่มีสารตัวทำละลายโซเว้นเป็นกาวสำหรับงานก่อสร้างประเภทหนึ่งที่ใช้สูตรที่มีตัวทำละลายเป็นหลักเพื่อสร้างพันธะที่แข็งแรงและถาวรระหว่างวัสดุก่อสร้าง กาวประเภทนี้มักประกอบด้วยตัวทำละลาย เช่น โทลูอีนหรือไซลีน ซึ่งช่วยละลายกาวและส่งเสริมการยึดเกาะกับพื้นผิว

กาวสำหรับงานก่อสร้างที่มีตัวทำละลายเป็นส่วนประกอบมักนิยมใช้สำหรับการยึดเกาะที่มีความแข็งแรงสูงและความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงของความชื้นและอุณหภูมิ สามารถใช้ติดกาวกับวัสดุก่อสร้างได้หลายชนิด เช่น ไม้ โลหะ คอนกรีต และพลาสติก

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่ากาวสำหรับงานก่อสร้างที่ใช้ตัวทำละลายอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัย เนื่องจากมีสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในตัวทำละลาย VOCs อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจและปัญหาสุขภาพอื่นๆ หากไม่ได้ใช้ในบริเวณที่มีการระบายอากาศดีหรือมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับการใช้งานและข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยเมื่อใช้กาวสำหรับงานก่อสร้างที่มีตัวทำละลาย

กาวสำหรับงานก่อสร้างประเภท Water Base เป็นกาวสำหรับงานก่อสร้างประเภทหนึ่งที่ใช้สูตรน้ำเป็นส่วนประกอบเพื่อสร้างพันธะที่แข็งแรงและถาวรระหว่างวัสดุก่อสร้าง กาวประเภทนี้มักประกอบด้วยโพลิเมอร์ที่กระจายตัวในน้ำ ซึ่งจากนั้นจะสร้างพันธะระหว่างพื้นผิวกับกาว

ข้อดีของกาวตะปูสูตร solvent

 • กาวสำหรับงานก่อสร้างที่มีตัวทำละลายมีข้อดีหลายประการเหนือกาวประเภทอื่นๆ:
 • การยึดเกาะที่มีความแข็งแรงสูง: กาวที่มีตัวทำละลายมักสร้างพันธะที่แข็งแรงและถาวรระหว่างวัสดุก่อสร้าง ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแข็งแรงและความทนทานในระดับสูง
 • ความทนทานต่อความชื้น: กาวที่มีตัวทำละลายมักทนทานต่อความชื้นและความชื้นได้ดีกว่ากาวประเภทอื่นๆ จึงเหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้งหรือที่มีความชื้นสูง
 • ทนทานต่ออุณหภูมิ: กาวที่มีตัวทำละลายมักทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ดีกว่ากาวประเภทอื่นๆ จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงเกินไป
 • เวลาแห้งเร็วกว่า: กาวที่มีตัวทำละลายมักจะแห้งเร็วกว่ากาวที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับโครงการที่ต้องการเวลาตอบสนองที่รวดเร็ว
 • อเนกประสงค์: กาวที่มีตัวทำละลายสามารถใช้ติดวัสดุได้หลากหลาย รวมถึงไม้ โลหะ คอนกรีต และพลาสติก ทำให้เป็นตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับโครงการก่อสร้างประเภทต่างๆ

ข้อจำกัดของกาวตะปูสูตร solvent

แม้ว่ากาวสำหรับงานก่อสร้างที่ใช้ตัวทำละลายจะมีข้อดีบางประการ แต่ก็มีข้อเสียบางประการที่ควรพิจารณาด้วย:

 • ความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย: กาวที่มีตัวทำละลายสามารถปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์หากสูดดมในปริมาณมาก การสัมผัสสาร VOCs เหล่านี้อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจและปัญหาสุขภาพอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกาวไม่ได้ใช้ในบริเวณที่มีการระบายอากาศดีหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม
 • ความสามารถในการติดไฟ: กาวที่มีตัวทำละลายมักติดไฟได้และอาจก่อให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้ได้หากไม่เก็บหรือใช้งานอย่างเหมาะสม สิ่งสำคัญคือต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้งานกาวเหล่านี้ เช่น เก็บให้ห่างจากแหล่งความร้อน และใช้ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
 • ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม: กาวที่มีตัวทำละลายอาจส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสามารถปล่อย VOCs และสารเคมีอันตรายอื่นๆ สู่อากาศและน้ำได้ สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามแนวทางการกำจัดที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงการใช้กาวเหล่านี้ในบริเวณที่อาจส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
 • เวลาบ่มนานขึ้น: แม้ว่ากาวที่มีตัวทำละลายอาจแห้งเร็วกว่ากาวที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ แต่มักมีเวลาในการบ่มนานกว่า ซึ่งหมายความว่ากาวอาจใช้เวลานานกว่าจะได้ความแข็งแรงเต็มที่
 • การใช้งานที่จำกัด: กาวที่มีตัวทำละลายเป็นส่วนประกอบอาจไม่เหมาะกับวัสดุและการใช้งานทุกประเภท เนื่องจากบางครั้งอาจทำให้พื้นผิวบางประเภทเสียหายหรือเปลี่ยนสีได้

สิ่งสำคัญคือต้องชั่งน้ำหนักข้อดีและข้อเสียของกาวสำหรับงานก่อสร้างที่ใช้ตัวทำละลาย และพิจารณาความต้องการเฉพาะของโครงการก่อนที่จะเลือกกาว

สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่ากาวที่มีตัวทำละลายเป็นตัวทำละลายอาจมีการปล่อย VOC สูงกว่า และต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดการและกำจัดมากกว่ากาวประเภทอื่นๆ สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับการใช้งานและข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยเมื่อใช้กาวสำหรับงานก่อสร้างที่มีตัวทำละลาย

กาวสำหรับงานก่อสร้างประเภท Water Base เป็นกาวสำหรับงานก่อสร้างประเภทหนึ่งที่ใช้สูตรน้ำเป็นส่วนประกอบเพื่อสร้างพันธะที่แข็งแรงและถาวรระหว่างวัสดุก่อสร้าง กาวประเภทนี้มักประกอบด้วยโพลิเมอร์ที่กระจายตัวในน้ำ ซึ่งจากนั้นจะสร้างพันธะระหว่างพื้นผิวกับกาว กาวตะปูสูตรน้ำ สำหรับงานก่อสร้างสูตรน้ำมักเป็นที่ต้องการเนื่องจากใช้งานง่าย มีกลิ่นน้อย และมีปริมาณ VOC ต่ำ สามารถใช้ติดกาวกับวัสดุก่อสร้างได้หลายชนิด เช่น ไม้ โลหะ คอนกรีต และพลาสติก

กาวสำหรับงานก่อสร้างสูตรน้ำยังมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายน้อยกว่าและทำความสะอาดได้ง่ายกว่ากาวสูตรตัวทำละลาย

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่ากาวสำหรับงานก่อสร้างสูตรน้ำอาจไม่แข็งแรงเท่ากาวสูตรตัวทำละลาย และอาจไม่เหมาะกับวัสดุก่อสร้างหรือการใช้งานทุกประเภท สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งานและข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยของผู้ผลิตเมื่อใช้งานกาวสำหรับงานก่อสร้างสูตรน้ำ

ข้อดีของกาวตะปูสูตรน้ำ

กาวสำหรับงานก่อสร้างสูตรน้ำมีข้อดีหลายประการเหนือกาวชนิดอื่นๆ:

 • ปริมาณ VOC ต่ำ: กาวสูตรน้ำปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) น้อยกว่ากาวสูตรตัวทำละลาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการใช้งานภายในอาคารและสำหรับผู้ที่ไวต่อกลิ่นรุนแรง
 • ทำความสะอาดง่าย: กาวสูตรน้ำทำความสะอาดได้ง่ายด้วยสบู่และน้ำ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและลดของเสียเมื่อเทียบกับกาวสูตรตัวทำละลายที่ต้องใช้ตัวทำละลายพิเศษในการทำความสะอาด
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: กาวสูตรน้ำมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่ากาวสูตรตัวทำละลาย เนื่องจากมักผลิตจากทรัพยากรหมุนเวียนและปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายน้อยกว่า
 • อเนกประสงค์: กาวสูตรน้ำสามารถใช้ติดวัสดุได้หลากหลาย รวมถึงไม้ โลหะ คอนกรีต และพลาสติก ทำให้เป็นตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับโครงการก่อสร้างประเภทต่างๆ
 • ลดความเสี่ยงในการติดไฟ: กาวสูตรน้ำมักติดไฟได้น้อยกว่ากาวที่มีตัวทำละลาย ช่วยลดความเสี่ยงของอันตรายจากไฟไหม้ในพื้นที่ทำงาน

กาวสูตรน้ำอาจไม่แข็งแรงเท่ากับกาวสูตรตัวทำละลาย และอาจไม่เหมาะกับวัสดุหรือการใช้งานทุกประเภท สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งานและข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยของผู้ผลิตเมื่อใช้งานกาวสำหรับงานก่อสร้างสูตรน้ำ

ข้อจำกัดของกาวตะปูสูตรน้ำ

แม้ว่ากาวสำหรับงานก่อสร้างสูตรน้ำมีข้อดีหลายประการ แต่ก็มีข้อเสียบางประการที่ควรพิจารณาด้วย:

 • ความแข็งแรงจำกัด: กาวสูตรน้ำอาจไม่แข็งแรงเท่ากับกาวสูตรตัวทำละลาย ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานบางประเภทที่ต้องการความแข็งแรงและความทนทานสูง
 • เวลาแห้งช้า: กาวสูตรน้ำมักใช้เวลาในการแห้งนานกว่ากาวสูตรตัวทำละลาย ซึ่งอาจทำให้โครงการก่อสร้างช้าลงและต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการยึดติดเพื่อให้ได้ความแข็งแรงเต็มที่
 • ความต้านทานต่อความชื้นลดลง: แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วกาวสูตรน้ำจะเหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร แต่อาจไม่ทนทานต่อความชื้นและความชื้นได้เท่ากับกาวที่ใช้ตัวทำละลาย ซึ่งอาจจำกัดความเหมาะสมสำหรับการใช้งานกลางแจ้งหรือที่มีความชื้นสูง
 • ความไวต่ออุณหภูมิ: กาวสูตรน้ำอาจไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและลดความแข็งแรงในการยึดเกาะ
 • การใช้งานที่จำกัด: กาวสูตรน้ำอาจไม่เหมาะกับวัสดุและพื้นผิวทุกประเภท เนื่องจากบางครั้งอาจทำให้พื้นผิวบางชนิดเสียหายหรือเปลี่ยนสีได้

สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความต้องการเฉพาะของโครงการก่อนที่จะเลือกกาวและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับการใช้งานและข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยเมื่อทำงานกับกาวสำหรับงานก่อสร้างที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ

ADB กาวตะปู กาวติดไม้ กาวตะปูติดบัวเชิงผนัง กาวตแทนตะปู
กาวตะปู Construction Adhesive Super Nail

WEBSITE : www.chemithai.com

LINE :  Chemithai

TEL : 02 096 0749

HOT LINE : 062 696 5229

กาวตะปู คืออะไร?

กาวตะปู กาวที่ใช้งานสำหรับงานก่อสร้าง หรือ ที่เรียกว่า กาวสำหรับงานก่อสร้างเป็นกาวชนิดหนึ่ง ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างและอาคารโดยเฉพาะ โดยปกติจะเป็นกาวที่แข็งแรงและ แห้งเร็วซึ่งใช้ในการยึดติดวัสดุก่อสร้างเข้าด้วยกัน เช่น ไม้ โลหะ คอนกรีต อิฐ และ พลาสติก

กาวตะปู มีกี่ชนิด?

มี 2 ประเภท ดังนี้
1. กาวตะปูสูตร Solvent สูตรที่มีสารตัวทำละลายโซเว้นเป็นกาวสำหรับงานก่อสร้างประเภทหนึ่งที่ใช้สูตรที่มีตัวทำละลายเป็นหลักเพื่อสร้างพันธะที่แข็งแรงและถาวรระหว่างวัสดุก่อสร้าง กาวประเภทนี้มักประกอบด้วยตัวทำละลาย เช่น โทลูอีนหรือไซลีน ซึ่งช่วยละลายกาวและส่งเสริมการยึดเกาะกับพื้นผิว
2. กาวสำหรับงานก่อสร้างประเภท Water Base เป็นกาวสำหรับงานก่อสร้างประเภทหนึ่งที่ใช้สูตรน้ำเป็นส่วนประกอบเพื่อสร้างพันธะที่แข็งแรงและถาวรระหว่างวัสดุก่อสร้าง กาวประเภทนี้มักประกอบด้วยโพลิเมอร์ที่กระจายตัวในน้ำ ซึ่งจากนั้นจะสร้างพันธะระหว่างพื้นผิวกับกาว กาวตะปูสูตรน้ำ สำหรับงานก่อสร้างสูตรน้ำมักเป็นที่ต้องการเนื่องจากใช้งานง่าย มีกลิ่นน้อย และมีปริมาณ VOC ต่ำ สามารถใช้ติดกาวกับวัสดุก่อสร้างได้หลายชนิด เช่น ไม้ โลหะ คอนกรีต และพลาสติก

กาวตะปูสูตร Solvent มีข้อดีอะไร?

การยึดเกาะที่มีความแข็งแรงสูง: กาวที่มีตัวทำละลายมักสร้างพันธะที่แข็งแรงและถาวรระหว่างวัสดุก่อสร้าง ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแข็งแรงและความทนทานในระดับสูง

กาวสำหรับงานก่อสร้างประเภท Water Base มีข้อดีอะไร?

ปริมาณ VOC ต่ำ: กาวสูตรน้ำปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) น้อยกว่ากาวสูตรตัวทำละลาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการใช้งานภายในอาคารและสำหรับผู้ที่ไวต่อกลิ่นรุนแรง

กาวตะปู ADB Super Nail-Chemi-Thai

กาวตะปู สูตรแห้งไว ADB Solvent-Based Construction Adhesive | Fast Adhesion – High Bond Strength – Multipurpose

กาวตะปู ADB Super Nail Construction Adhesive เป็นกาวใช้งานในงานก่อสร้าง พัฒนาขึ้นเพื่อการใช้งานก่อสร้างและงานตกแต่งต่างๆ เนื้อกาวแห้งเร็วจบงานได้เร็ว ติดแน่นทนทาน

พียู ซีลแลนท์ PU Sealant

กดสั่งซื้อ

ADB กาวตะปู Construction Adhesive
ADB Construction Adhesive – Super Nail

คุณสมบัติ 

 • กาวตะปูยึดติดได้แน่น สามารถรับน้ำหนักได้สูง
 • กาวตะปูสามารถยึดติดได้หลากหลายวัสดุ
 • กาวแทนตะปูผลิตด้วยวัตกรรม ญี่ปุ่น
 • เนื้อกาวตะปูประสิทธิภาพสูงแห้งเร็ว แห้งไว ไม่ต้องรอนาน
 • กาวตะปูสามารถทนต่อ สภาพอากาศ
 • เนื้อกาวพลังตะปูสีน้ำตาล ใช้งานง่าย
 • กาวตะปูแรงยึดติดสูง เทียบเท่ากับการตอกตะปู
 • กาวตะปูสามารถใช้ได้ดีสำหรับงานตกแต่งภายใน และภายนอก งานก่อสร้างอื่นๆ

  ข้อมูลทางเทคนิคกาวตะปู
 • ค่าความหนืด@25 °C (Viscosity @ 25 °C ) : >300,000 cps
 • ปริมาณค่าของแข็ง (Solid Content) : 75%
 • เวลาการแห้งตัว (Working Time Initial) : 5 to 10 minute

  วัสดุที่ใช้ได้
 • กาวตะปูนั้นสามารถใช้งานยึดติดไม้ ไม้เทียม บัวพื้น บัวผนัง วัสดุPVC ไวนิล พลาสติก โลหะ อลูมิเนียม อิฐ เหล็ก ซีเมนต์ คอนกรีต หินอ่อน เซรามิก แผ่นไฟเบอร์ กระเบื้องยางไวนิล SPC กระจกเงา วัสดุงานก่อสร้างและงานตกแต่งอื่นๆ ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก

  การเก็บรักษากาวตะปู
 • อายุการเก็บรักษา (shelf life) >12 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ผลิต ในภาชนะบรรจุ ที่ปิดสนิท)
 • ควรเก็บไว้ในสภาพแวดล้อม ที่ห่างจากแสงแดด
 • จัดเก็บในอุณหภูมิ ระหว่าง (15 – 35 °C)

Packing

◉ ขนาดบรรจุ 320 ml
◉ 1 ลัง บรรจุ 20 หลอด 
ฟรี! หัวยิงทุกหลอด

ข้อมูลเพิ่มเติม www.chemithai.com

ADB กาวตะปู กาวติดไม้ กาวตะปูติดบัวเชิงผนัง กาวตแทนตะปู
กาวตะปู Construction Adhesive Super Nail

WEBSITE : www.chemithai.com

LINE :  Chemithai

TEL : 02 096 0749

HOT LINE : 062 696 5229

กาวตะปู_มีกี่ชนิด?

กาวพลังตะปู? หรือ ADB กาวแทนตะปู ไดแม็กซ์ขออธิบาย แบบนี้ ส่วนใหญ่แยกเป็น 2 ชนิด คือ สูตรโซลเว้นท์ ซึ่งเป็นสูตรที่นิยมใช้งาน เพราะเเห้งตัวเร็ว ติดได้หลากหลายวัสดุ และ สูตรน้ำ(Water Base) เนื้อจะเป็นสีขาว เหมาะกับวัสดุต่างๆ ที่เป็นรูพรุน เช่น พื้น คอนกรีต ซีเมนต์ ผนังคอนกรีต เป็นต้น Chemithai เคมีไทย

กาวตะปูกาวพลังตะปู ตัวไหนดี?

กาวตะปู_ADB Construction Adhesive เป็นสินค้าที่พัฒนาเพื่อ ตอบโจทย์การใช้งาน ยึดติด ประสานวัสดุต่างๆ สำหรับงานก่อสร้าง ซ่อมแซม งานตกแต่งภายใน และภายนอก เป็นอย่างดีเยี่ยม โดยสินค้า กาวตะปู_ADBได้ผ่านการผลิต ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย อีกทั้งในทุกกระบวนการงานผลิต เรามีการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนอย่างเข้มข้น ก่อนส่งมอบถึงผู้ใช้งาน จึงเป็นที่ไว้ใจสำหรับ งานก่อสร้าง งานโครงการ ตกแต่งภายใน และภายนอก ได้เป็นอย่างดี Chemi thai เคมีไทย

กาวตะปูADBคืออะไร?

กาวประสานวัสดุ สำหรับงานงาน ก่อสร้าง และ งานตกแต่งภายใน – ภายนอก ใช้ติดวัสดุ ได้หลากหลายประเภท มีพลังยึดติดสูง เทียบเท่ากับการตอกตะปู เช่น ไม้บัวผนัง ไม้บันได บัวผนัง วัสดุบัวพื้นไวนิล ไม้เทียม วัสดุบัวไวนิล PVC หินอ่อน โลหะ อลูมิเนียม เป็นต้น กาวตะปู_ADB ผลิตด้วยนวัตกรรมขั้นสูง จากญี่ปุ่น สินค้าจึงได้รับการยอมรับทั้งใน และต่างประเทศ Chemithai เคมีไทย

กาวตะปูสูตรโซลเว้นท์ Construction Adhesive Solvent Based คืออะไร?

ผลิตโดยใช้ตัวกลางในการผสมเป็น Solvent โซเว้น ADB ผลิตสินค้าด้วยนวัตกรรมที่ ได้มาตฐาน และการยอมรับจากนานาชาติ จึงมั่นใจได้ว่าเนื้อกาวที่ใช้งาน มีประสิทธิภาพการยึดติดที่ดี มาก แห้งตัวเร็ว คุณภาพสูง ยึดติดได้หลากหลายวัสดุ เช่น กาวตะปูติดไม้ บัวไม้ ไม้บันได ลูกตั้งลูกนอนบันไดไม้ ไม้บัวผนัง บัวเพดาน กาวตะปูติดชั้นลอย กรอบรูปภาพ ไม้ตกแต่งผนัง กาวตะปูใช้ติดหินอ่อน โลหะ และงานตกแต่ง อื่นๆ ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร Chemithai เคมีไทย

กาวตะปูสูตรน้ำ Construction Adhesive Water Based คืออะไร?

กาวสูตรนี้เนื้อจะเหลวกว่า สูตรโซลเว้นท์ และ เนื่องจากที่กาว ตัวนี้เป็น water base จึงทำให้เกิดกลิ่นน้อย จนถึงแทบจะไม่มีกลิ่น อีกทั้งการผลิตก็เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมมากกว่า นั่นเองครับ ปัจจุบันช่างผู้ใช้งานเริ่มหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม และ เลือกใช้งานกาวสูตรน้ำกันมากขึ้น เนื่องจากไม่มีกลิ่นฉุน ใช้งานง่าย ติดได้คงทน เหมาะใช้ยึดติดวัสดุ งานภายใน ได้ดีเยี่ยม